• Tina Bjørn Webmaster

Formandens beretning

Stavtrup Håndbold 2017 / 2018

Formandens beretning for Stavtrup håndbold sæson 2017 / 2018


Stavtrup håndbold er en fantastisk håndboldklub. Det er en glad og stolt formand som står og fortæller om beretningen for det forgangne år. Vi har på mange områder succes, men det skal ikke blive en sovepude for os, der ligger meget arbejde foran os. Arbejde hvor vi skal løfte i flok.


Vi har mange frivillige der giver igen til børn og unge og det er fantastisk at mærke den gode stemning der er iblandt trænere og ledere i klubben. Men vi skal være flere til at løfte de store opgaver. Når jeg siger det så kan jeg godt mærke på min egen krop at jeg har trukket et stort læs, og derfor har Catherina og jeg brugt meget tid på at analysere de opgaver jeg gerne skulle slippe for fremad. Jeg håber inderligt at vi kan finde flere frivillige til disse opgaver. Vi tror på at med en god beskrivelse af opgaverne, og det at være med i så godt et fællesskab som vi har i vores klub, ja så finder vi de nødvendige folk.


Der er stor interesse for håndbold i Stavtrup. Det er især på ungdom- og minihåndbolden, at det går forrygende, men også vores dame senior har mærket fremgangen i den forgangne sæson. Vi skal være glade og stolte over, at vi har Østjyllands største miniafdeling. Til medaljestævnet i Hammel for u6 & u8 havde Stavtrup håndbold 19 hold afsted, helt vildt. Vi havde i forårssæsonen 12 ungdomshold tilmeldt turneringen, det er det højeste antal hold i min tid. Desuden har vi haft samarbejde på u14 piger med Viby if, samt u16 piger med Viby & Agf.

Det har igennem årene været et fantastisk arbejde der er lagt i miniafdelingen, og resultatet ses jo så tydeligt. 12 u10 & u12 hold i Stavtrup regi, 3 u14 pige hold samt 2 u16 pige hold i vores klub samarbejde, det er super flot, men giver os en masse udfordringer på hal-tid.


Jeg må fremhæve det fantastisk gode samarbejde vi har med Viby If. Sidste år fortalte jeg om det nystartede samarbejde på u14 pigerne, et frugtbart samarbejde som tilgodeså alle niveauer, og med 42 u14 piger. Samarbejdet bliver i den næste sæson udvidet med u14 drengene. Med dette samarbejde kan vi bare tilbyde vores håndboldspillere et bedre miljø, tilbyde mere træning, og tilgodese alle niveauer. Men også socialt, det er da fedt at få en masse nye holdkammerater. Og med vores noget begrænsede hal-tid i Stavtrup, så er det altså fedt at have Viby at dele hal-tid med.

Jeg skal på positiv siden også nævne vores damesenior, som på hold 1 fik et fantastisk resultat i 3 div. Men ikke mindst at vi havde 2 hold, et hold 2 med masser af nye unge spillere. Det var fantastisk at følge, og jeg ved der er lagt en kæmpe arbejde i damesenior i den forgangne sæson.


Stavtrup håndbold har også udfordringer i fremtiden, og det især på hal-tid. Vi skal nok få det til at fungere for den kommende sæson, men efter den, så er vi nødt til at tænke ud af boksen, vi er efterhånden så mange hold, så hal-tid skal der findes andre steder. En anden udfordring er vores herresenior. Jeg er ikke i tvivl om at de spillere som er på vores eneste hold, at de har det godt og synes det er fedt at spille i Stavtrup, og det er klart trænernes fortjeneste. Men vi er nødt til at kigge på herrerne, de holder ikke for evigt, og vi skal se på om ikke vi kan trække unge til, ellers er jeg bange for at det dør, og det vil være så ærgerlig at vores unge ikke har nogen at se op til. Mit forslag er at sætte et seniorudvalg som skal kigge på problemstillingen.

En anden udfordring vi igen skal kigge på er den hjælp vi henter fra spillere samt forældre til Aarhus motions løb. Vi skal være glade for, at vi i Stavtrup håndbold generelt har mange hjælpere til at passe Siffen, dommerbord, kørsel, sociale arrangementer og lign. Udfordringen ligger udelukkende i de løb vi hjælper med. Klubben er afhængig af de penge vi tjener, samt holdkasserne hvor halvdelen af pengene tilfalder. I Pernille har vi fået den rette person til at styre vores løb, vi skal bare have opdraget forældrene bedre.


Man kan ikke drive en håndboldklub udelukkende på kontingentbetalinger, der skal komme penge ind andre steder fra, og vi SKAL være fælles om at løse denne opgave, det er sådan forenings Danmark fungerer. Der er ildsjæle som laver det store arbejde især for børnene, vi skal bare have jer forældre til aktivt at deltage bare en lille smule. Tænk på den trivsel en sådan klub giver jeres børn, det er en gave at være med i så godt et holdfællesskab.


Stavtrup håndbold gør rigtig meget ud af sociale tiltag på holdene og trænerne laver et fantastisk arbejde med dette. Men er der ingen penge i holdkasserne så betyder det enten egenbetaling eller ingen sociale arrangementer. Det sidste er udelukket. Vi skal finde ud af, om vi kan aktivere forældre mere, eller om vi skal finde penge til holdkasserne på andre måder.


Her kommer et udpluk af de mange flotte indsatser der er ydet i den forgangne sæson:


Bestyrelsen. I skal have tusind, tusind tak for det gode samarbejde vi har. Jeg er mega glad for det store arbejde der ligges for dagen igennem sæsonen, i har min dybeste respekt, og jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde med jer.


Frivillige trænere / ledere på holdene. I bruger så meget af jeres fritid på at glæde andre. I har min fulde respekt, og I skal have den største tak for det fantastiske arbejde I til daglig laver for jeres spillere. I er grundstenen i Stavtrup håndbold og fortjener alle de skulderklap I kan få.


Ungdomsudvalget fungerer fantastisk. Det er jer, som hver søndag står tidligt op og kører til bageren og henter brød til Sifen, åbner hallen, og hjælper til ved alle vores sociale arrangementer. I gør en kæmpe forskel med det bidrag I giver til det gode sociale liv for børnene i klubben. En kæmpe tak skal I have.


Forældre, der yder en stor indsats med at passe Sifen, dommerbord, kørsel, hjælpere ved løb og andre lign. Arrangementer. Dejligt, at det fungerer så godt med Sif og hal, vi skal bare liiige have jer ALLE med til løbene.


Seniorspillerne. Tak for jeres hjælp som dommere til alle ungdomskampene sidde ved dommerbord, stå til løb, tage del i bar-tjans ved Smukfest og sidst med ikke mindst lyder der fra bankocentret en stor tak for hjælpen med deres flytning i sommers.- det er en stor hjælp for klubben.


Webguden. Tina tak for at passe så godt på vores hjemmeside www.stavtruphaandbold.dk


Århus omegns bankocenter Mandagsklubben. Kære Annie og Lene, med jeres økonomiske støtte så er i virkelig med til at gøre en forskel for vores håndboldklub. Det er et fantastisk arbejde i laver hver uge i jeres bankocenter, og Stavtrup håndbold sætter så stor pris på den økonomiske hjælp vi hvert år henter.


Sponsorer og sponsorudvalg. Tusind tak for jeres økonomiske bidrag, der er med til at skabe grundlaget for klubbens eksistens. Uden jeres støtte ville Stavtrup håndbold ikke være det den er i dag. Tak til Lasse, Christian og Jesper og Frederik for jeres flotte arbejde i sponsorudvalget, der er mange ideer og jeg er overbevist om, at en del nok skal gavne Stavtrup håndbold i fremtiden. I er kommet godt i gang, og succesen fortsætter i fremtiden. Og der har ikke i min tid, været så mange sponsor-kroner i klubben.


Stavtrupfest. Vores egen støtteforening, som efter et års pause, igen er klar med årets begivenhed i Stavtrup. Et stort og fantastisk arbejde for vores elskede by, og som på alle måder gavner lokalsamfundet.


Næste sæson. Vi glæder os til næste sæson og fremtiden i Stavtrup håndbold. Der venter mange gode kampe i hallen og mange fantastiske sociale arrangementer til gavn for alle.


Vi håber på fortsat god opbakning til Stavtrup håndbold.


De bedste hilsner

Flemming Hansen

Formand Stavtrup håndbold


30 visninger0 kommentarer